Buurtteams

Buurtteams richten zich op de buurt: de directe leefwereld van een inwoner. Het buurtteam is gericht op het versterken van sociale netwerken in de buurt. Het buurtteam is een team van verschillende Sociaal Werkers in uw woonbuurt. Dit team wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Het liefst zo veel mogelijk op eigen kracht of met hulp van het eigen netwerk.

Niet alle inwoners kunnen zichzelf redden of terugvallen op een netwerk. Daarom kan iedere inwoner van Venlo met initiatieven en/of ondersteuningsvragen terecht bij het buurtteam. U bent altijd welkom. Een buurtteam bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties die zich verbinden met actieve inwoners en vrijwilligers. En samen met de inwoners van Venlo bouwen aan een schone, gezellige, leefbare en veilige stad! De werkers hebben brede expertise op het gebied van bijvoorbeeld Informatie & advies, bewonersondersteuning, jongerenwerk, vrijwilligerswerk, ondersteuning van mantelzorgers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werk.

Het buurtteam is bereikbaar op het algemeen telefoonnummer voor buurtteams Venlo: 077-2054000.

Het buurtteam bestaat uit medewerkers van Assist, Bureau Jeugdzorg Limburg, MEE NML, Proteion-Welzijn, Synthese en Wel.kom.