Cursussen en groepen

De Buurtteams Venlo geven ook cursussen en organiseren groepen voor lotgenoten.


Voor volwassenen

Sociale Vaardigheden

Training voor volwassenen die moeite hebben met contact met anderen.
Leer hoe je gemakkelijker contact maakt met anderen, hoe je beter met anderen kunt omgaan en hoe je je in sociale situaties zekerder voelt.

Klik hier voor meer informatie.


Grip & Glans
Cursus voor vrouwen vanaf 55 jaar.
Als je ouder wordt, verandert je situatie. Vrouwen kunnen behoefte hebben aan nieuwe manieren om grip te houden op hun leven en om hun leven een beetje meer glans te geven.

Klik hier voor meer informatie.


Puber in huis
Training voor ouders van pubers.
Een puber is niet altijd een gemakkelijke huisgenoot. Ouders kunnen zich machteloos voelen of misschien geen grip meer hebben op hun puber. De training is voor ouders met vragen over de opvoeding van pubers en een beetje hulp kunnen gebruiken in de dagelijkse gang van zaken.

Klik hier voor meer informatie.


Training LOS
Voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
Training LOS is bedoeld voor vrouwelijke slachtoffers van pyschisch, lichamelijk of seksueel geweld met als doel dit geweld te stoppen en de cirkel van geweld te doorbreken. Door schaamte of angst durven veel slachtoffers niet te praten over wat hen overkomt, wat kan leiden tot een sociaal isolement. Opheffing van dit isolement is nodig om te kunnen komen tot zelfontplooiing en sociaal-maatschappelijke participatie.

Wat leert u?
LOS staat voor Leren – Ontdekken – Sterk. Deze training is gebaseerd op de methodiekbeschrijving van ‘Uit de schaduw van een ander’. Het doel is het stoppen van geweld. In deze training leert u o.a.

  • het verwerken van negatieve gedragspatronen
  • het vergroten van uw eigen kracht en zelfbeeld
  • het aangeven van uw grenzen.

Voor meer informatie en aanmelden


Peuter in zicht! Oudercursus, voor Turkse ouders, over het opvoeden van peuters


Een kind hebben betekent dat je als ouders/opvoeders steeds meegroeit met je kind. Op 2- en 3- jarige leeftijd zetten kinderen een aantal grote stappen in hun ontwikkeling. Een belangrijke fase die voor ouders soms ook lastig kan zijn. Wat doe je als je kind niet wil luisteren? Wat doe je als je kind een driftbui heeft? Wat doe je als je kind niet wil eten, drinken of slapen? Hoe ga je nu op een positieve manier om met deze situaties?

Synthese biedt een interactieve Turkse oudercursus ‘Peuter in Zicht’ aan voor moeders van peuters.

Synthese biedt vanuit het Buurtteam Venlo cursussen aan in samenwerking met Wel.kom en MEE

Klik hier voor meer informatie.

Workshop “Houd me vast”


‘Houd me vast’ is dé tweedaagse workshop om de partnerrelatie te verbeteren. Aan de hand van filmpjes en oefeningen gaan jullie met elkaar in gesprek over jullie relatie. Deze gesprekken gaan over emotionele verbinding en vertrouwen. Jullie leren van elkaar wat jullie belangrijk vinden, waar jullie van dromen, waarom soms onverklaarbare ruzies ontstaan en hoe jullie hier weer uit kunnen komen. In twee dagen worden jullie hierin stapsgewijs begeleid door de trainers die jullie uitdagende oefeningen geven en de ruimte hier met z’n tweeën over in gesprek te gaan.

Synthese biedt vanuit het Buurtteam Venlo cursussen aan in samenwerking met Wel.kom en MEE
Klik hier voor meer informatie.Voor kinderen

Opkomen voor jezelf, (g)een kunst

Cursus voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Leer met meer plezier en zelfvertrouwen om te gaan met anderen en je grenzen aan te geven.

Klik hier voor meer informatie.


KIES: Kinderen In Echtscheiding Situaties
Groep voor kinderen tot 14 jaar waarvan de ouders scheiden of zijn gescheiden.
Hoe kinderen omgaan met de scheiding van hun ouders kan heel verschillend zijn. Bij KIES vinden ze een manier om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. Het helpt bij het verwerken van de scheiding en het contact tussen kind en ouders verbetert.

Klik hier voor meer informatie.


Eastpack
Workshops voor leerlingen van groep acht en brugklassers.
In de workshops komen thema’s aan bod waar pubers mee te maken hebben. Ze worden klassikaal in samenwerking met school gegeven. Scholen kunnen zich aanmelden voor Eastpack.

Klik hier voor meer informatie.


Zomercursus Plezier op school
“Naar het voortgezet onderwijs …. Leuk? Echt niet!”
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest zijn of problemen hebben in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. De zomercursus ‘Plezier op school’ hoopt aanstaande brugklassers daarbij te kunnen helpen.
Wanneer: De week voordat het voortgezet onderwijs begint, tussen 12 augustus en 16 augustus. Het is nog niet helemaal duidelijk welke dagen precies en waar in Venlo deze gegeven wordt.

Klik hier voor meer informatie


Meer informatie

Wil je meer weten over een cursus of groep? Wil je je aanmelden voor een cursus of groep? Neem dan contact op met Buurtteams Venlo. Telefoon 077 205 40 00, e-mail info@buurtteamsvenlo.nl of vul het contactformulier in.

Meedoen aan een cursus of groep is gratis.

Terug naar Buurtteams